Your guide!

We combine our legal expertise with local insight and global perspective.

Turkish

Yeni Tebliğ Sermaye Kaybı Olan veya Borca Batık Olan Şirketlere İyileştirici Önlemler Öngörüyor

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı 15 Eylül 2018 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği’ni yayınlamış olup söz konusu Tebliğ aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ’in amacı Kanun’un 376’ncı maddesi kapsamında Türkiye’de kurulmuş olan anonim şirket, limited şirket veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin sermayesinin kaybı veya borca batık olması durumunda alabileceği önlemleri ve uyması gereken usul ve esasları belirlemektir.

Click HERE for English version.

Relevant Legislation

Similar Insights