Your guide!

We combine our legal expertise with local insight and global perspective.

Insights

Briefing Notes

18.09.2018

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı 15 Eylül 2018 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği’ni yayınlamış olup söz konusu Tebliğ aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ’in amacı Kanun’un 376’ncı maddesi kapsamında Türkiye’de kurulmuş olan anonim şirket, limited şirket veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin sermayesinin kaybı veya borca batık olması durumunda alabileceği önlemleri ve uyması gereken usul ve esasları belirlemektir.

READ MORE

Legal Alert

13.09.2018

Presidency of the Republic of Turkey issued a new Presidential Decree (Decree No: 85) in the Official Gazette dated 13 September 2018 and numbered 30534, which brings prohibition to use foreign currencies in contracts between Turkish residents (the “Amendment”).

READ MORE

Briefing Notes

11.09.2018

This Briefing Note aims at highlighting the key rules and procedures regarding the establishment of Movables Pledge and Capital Markets Instruments Pledge under Turkish Legislation.

READ MORE

Legal Alert

13.07.2018

This Legal Alert seeks to provide information regarding the recent amendments to the “Circular on Capital Movements of the Central Bank of the Republic of Turkey”.

READ MORE

Legal Alert

12.07.2018

This Legal Alert seeks to provide information regarding the amendment of “Regulation for Implementation of Foreign Direct Investment Law” and the rules relating to the newly established Electronic Notification System.

READ MORE

Legal Alert

03.07.2018

This Legal Alert seeks to provide information regarding the Communiqué on the Debt Instruments to be included in Calculation of Banks’ Equity. 

READ MORE