Your guide!

We combine our legal expertise with local insight and global perspective.

Turkish

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklikler Yapıldı

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-52.3) Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.ç) 20 Aralık 2018 tarihli ve 30631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Relevant Legislation

Similar Insights