Your guide!

We combine our legal expertise with local insight and global perspective.

Turkish

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Konusunda Yayınlanan Çerçeve Anlaşma’nın Temel Esasları

15 Ağustos 2018 günü 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesi kapsamında Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Relevant Legislation

Similar Insights