Your guide!

We combine our legal expertise with local insight and global perspective.

Corporate and M&A

Legal Alert

19.09.2018

Ministry of Trade published “Communiqué on the Rules and Procedures Regarding the Implementation of Article 376 of the Turkish Commercial Code".

Read more »

Briefing Notes

18.09.2018

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı 15 Eylül 2018 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği’ni yayınlamış olup söz konusu Tebliğ aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ’in amacı Kanun’un 376’ncı maddesi kapsamında Türkiye’de kurulmuş olan anonim şirket, limited şirket veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin sermayesinin kaybı veya borca batık olması durumunda alabileceği önlemleri ve uyması gereken usul ve esasları belirlemektir.

Read more »

Briefing Notes

06.06.2017

This Briefing Note provides brief descriptions as to the types of corporations – namely, joint-stock company (“JSC” anonim şirket), limited liability company (“LLC” limited şirket), liaison office (“LO” irtibat bürosu) and branch office (“BO” şube) – and summarizes the basic differences of each in accordance with the applicable Turkish legislation to be considered through the eyes of foreign investors.

Read more »